Irena Landová

Zaměření: 
Zdravotní sestra, odborný garant zdravotnických úkonů centra
 
Charakteristika: 

Diplomovaná zdravotní sestra s praxí na JIPu a chirurgickém lůžkovém oddělení VFN.