Náš Tým

Bc. Jana Svatošová Fyzioterapie
Bc. Lukáš Červenka Diagnostika, tréninkové poradenství
Martina Sprocková Vrchní sestra, koordinátorka provozu centra
Irena Landová Zdravotní sestra, odborný garant zdravotnických úkonů centra
Edita Hanáková Zdravotní sestra

Stránky